5-osé, horizontální a 3-osé frézování

  • až do velikosti 500x800x1000 mm včetně paletizace

portfolio výrobků

  • zejména součásti optických a lékařských přístrojů
  • rámy pro formy, tvarové vložky
  • součásti pro automobily, motory a jiné díly pro přenos hybnosti

3D měření

  • měření na 3D stroji firmy WENZEL až do velikosti 1500x800x700 mm. Jsme schopni načíst model a podle něj vyhodnotit odchylky, vytvořit protokol s barevným schématem.

soustružení

  • včetně obrábění naháněnými nástroji
  • osa C, osa Y
  • protivřeteno nebo koník

CAD/CAM systém

  • zpracování modelů a generování programů pro obecné plochy

Vybavení profesionálů